معنی و ترجمه کلمه guy 1 به فارسی guy 1 یعنی چه

guy 1


سيم مهار،syn : stay 1
علوم دريايى : : shroud

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها