معنی و ترجمه کلمه guy wire به فارسی guy wire یعنی چه

guy wire


الکترونيک : سيم مهار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها