معنی و ترجمه کلمه gyle-fat به فارسی gyle-fat یعنی چه

gyle-fat


ظرفى که درابجوسازى براى تخميربکارميرود،ظرف تخمير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها