معنی و ترجمه کلمه gyle-tun به فارسی gyle-tun یعنی چه

gyle-tun


ظرفى که درابجوسازى براى تخميربکارميرود)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها