معنی و ترجمه کلمه gymnasiarch به فارسی gymnasiarch یعنی چه

gymnasiarch


گماشته اموزشگاه هاى بازى وورزش که ازاهل اتن بود،ورزشکاربزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها