معنی و ترجمه کلمه gymnasium به فارسی gymnasium یعنی چه

gymnasium


ورزشگاه ،زورخانه ،دبيرستان
ورزش : مجموعه ورزشى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها