معنی و ترجمه کلمه gymnosperm به فارسی gymnosperm یعنی چه

gymnosperm


(گ.ش ).گياه بازدانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها