معنی و ترجمه کلمه gymnospore به فارسی gymnospore یعنی چه

gymnospore


(گ.ش ).هاگ برهنه ،اسپر لخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها