معنی و ترجمه کلمه gynaecic به فارسی gynaecic یعنی چه

gynaecic


زنانه

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها