معنی و ترجمه کلمه gynandromorph به فارسی gynandromorph یعنی چه

gynandromorph


(ج.ش ).جانور نر و ماده ،هم نر و هم ماده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها