معنی و ترجمه کلمه gynandromorphous به فارسی gynandromorphous یعنی چه

gynandromorphous


نروماده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها