معنی و ترجمه کلمه gynandromorphy به فارسی gynandromorphy یعنی چه

gynandromorphy


روانشناسى : ريخت دو جنسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها