معنی و ترجمه کلمه gynandrous به فارسی gynandrous یعنی چه

gynandrous


(گ.ش ).مزدوج ،نر و ماده ،دو جنسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها