معنی و ترجمه کلمه gynecocracy به فارسی gynecocracy یعنی چه

gynecocracy


حکومت زنان ،حکومت نسوان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها