معنی و ترجمه کلمه gynecocrat به فارسی gynecocrat یعنی چه

gynecocrat


حاکم زن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها