معنی و ترجمه کلمه gynophore به فارسی gynophore یعنی چه

gynophore


(گ.ش ).ساقه تمدان ،ماده بر،برچه بر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها