معنی و ترجمه کلمه gypsum burner به فارسی gypsum burner یعنی چه

gypsum burner


معمارى : گچ پز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها