معنی و ترجمه کلمه gypsum burning kiln به فارسی gypsum burning kiln یعنی چه

gypsum burning kiln


معمارى : کوره گچ پزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها