معنی و ترجمه کلمه gypsum burning به فارسی gypsum burning یعنی چه

gypsum burning


معمارى : گچ پزى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها