معنی و ترجمه کلمه gypsum mortar به فارسی gypsum mortar یعنی چه

gypsum mortar


ملاط گچ
علوم مهندسى : ملاط گچ و خاک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها