معنی و ترجمه کلمه gypsy moth به فارسی gypsy moth یعنی چه

gypsy moth


(ج.ش ).کرم ابريشم ناجور)porthetria dispar(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها