معنی و ترجمه کلمه gyration به فارسی gyration یعنی چه

gyration


دوران ،چرخش ،گردش ،چرخشى
معمارى : گردش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها