معنی و ترجمه کلمه gyrectomy به فارسی gyrectomy یعنی چه

gyrectomy


روانشناسى : شکنج بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها