معنی و ترجمه کلمه gyro plane به فارسی gyro plane یعنی چه

gyro plane


علوم نظامى : سطح مبناى ژيروسکوپى يا هدايت خودکار ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها