معنی و ترجمه کلمه gyro rotor به فارسی gyro rotor یعنی چه

gyro rotor


چرخ دوار قطبنماى الکتريکى
علوم دريايى : syn : gyro wheel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها