معنی و ترجمه کلمه gyrohorizon به فارسی gyrohorizon یعنی چه

gyrohorizon


افق ژيروسکوپى
علوم نظامى : افق ژيروسکوپ سطح مبناى ژيروسکوپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها