معنی و ترجمه کلمه gyrolog به فارسی gyrolog یعنی چه

gyrolog


علوم نظامى : دفترچه ضرايب ژيروسکوپى يا جدول تصحيح قطب نماى مغناطيسى ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها