معنی و ترجمه کلمه gyroscopic effect به فارسی gyroscopic effect یعنی چه

gyroscopic effect


شيمى : اثر ژيروسکوپى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها