معنی و ترجمه کلمه gyrus به فارسی gyrus یعنی چه

gyrus


(تش.مغز )لبه بهم چسبيده بين شيارهاى مغز،برامدگى چين خورده مغز،چين سينوسى مغز
روانشناسى : شکنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها