معنی و ترجمه کلمه gyve به فارسی gyve یعنی چه

gyve


)fetter(غل و زنجير پا،پا بند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها