معنی و ترجمه کلمه h (habit) به فارسی h (habit) یعنی چه

h (habit)


روانشناسى : عادت

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها