معنی و ترجمه کلمه h hour به فارسی h hour یعنی چه

h hour


ساعت س
علوم نظامى : ساعت شروع عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها