معنی و ترجمه کلمه h theorem of boltzmann به فارسی h theorem of boltzmann یعنی چه

h theorem of boltzmann


شيمى : قضيه H بولتزمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها