معنی و ترجمه کلمه h-engine به فارسی h-engine یعنی چه

h-engine


علوم هوايى : موتور پيستونى با دو رديف سيلندر روبروى قائم دوتايى و با دو ميل لنگ که به خروجى مرکزى متصل شده اند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها