معنی و ترجمه کلمه h.e.t.p به فارسی h.e.t.p یعنی چه

h.e.t.p


شيمى : height equivalent of theoretical plateارتفاع معادل بشقابک نظرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها