معنی و ترجمه کلمه ha was a f.to me به فارسی ha was a f.to me یعنی چه

ha was a f.to me


براى من چون پدربود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها