معنی و ترجمه کلمه haab's pupillary reflex به فارسی haab's pupillary reflex یعنی چه

haab's pupillary reflex


روانشناسى : بازتاب مردمکى هاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها