معنی و ترجمه کلمه haavelmo model به فارسی haavelmo model یعنی چه

haavelmo model


الگوى هاولمو( در اقتصادسنجى)
بازرگانى : الگوى هاولمو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها