معنی و ترجمه کلمه habitancy به فارسی habitancy یعنی چه

habitancy


سکونت ،سکنى ،زندگى ،جمعيت ،سکنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها