معنی و ترجمه کلمه habitualness به فارسی habitualness یعنی چه

habitualness


عادى بودن ،معمول بودن ،معتاديت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها