معنی و ترجمه کلمه hachures به فارسی hachures یعنی چه

hachures


هاشور
علوم نظامى : خطوط مقطع کوتاه براى سايه زدن بعکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها