معنی و ترجمه کلمه had health به فارسی had health یعنی چه

had health


ناخوشى ،علت مزاج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها