معنی و ترجمه کلمه hade به فارسی hade یعنی چه

hade


(ز.ش ).ميل ،کجى ،شيب تمام ،تمايل پيدا کردن
معمارى : شيب گسله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها