معنی و ترجمه کلمه hadn't به فارسی hadn't یعنی چه

hadn't


)=had not(نداشت ،ندارد،نبايستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها