معنی و ترجمه کلمه haematogenesis به فارسی haematogenesis یعنی چه

haematogenesis


خون سازى ،تشکيل خون ،توليدخون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها