معنی و ترجمه کلمه haemospasia به فارسی haemospasia یعنی چه

haemospasia


کشيدن خون بقسمتى ازتن چون درهنگام خون گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها