معنی و ترجمه کلمه hag-ridden به فارسی hag-ridden یعنی چه

hag-ridden


دچارکابوس يابختک ،بختک زده ،پريشان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها