معنی و ترجمه کلمه hair stroke به فارسی hair stroke یعنی چه

hair stroke


خط نازک بالا يا پايين حروف نوشته يا چاپى ،نازک کارى درخوشنويسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها