معنی و ترجمه کلمه hair به فارسی hair یعنی چه

hair


موى سر،زلف ،گيسو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها