معنی و ترجمه کلمه hairyvetch به فارسی hairyvetch یعنی چه

hairyvetch


(گ.ش ).ويسيا،ماشک)vicia villosa(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها